Prečo si hračkár zvolí materiál TPE?

- Jun 20, 2018-

1. ekologickejšie: TPE, TPR vo vzťahu k PVC neobsahuje plastifikátor esteru kyseliny ftalovej, žiadny halogén, spaľovanie materiálu neuvoľňuje dioxín a iné škodlivé látky.

2. spracovateľské vlastnosti, prietokové charakteristiky celkovo, TPE, mobilita TPR je horšia ako pohyblivosť PVC, TPE, plastifikácia a tvarovanie TPR je vyššia ako PVC.

3.TPE, TPR sa môže použiť na vstrekovanie, extrúziu a vyfukovanie. PVC sa môže lisovať vstrekovaním, extrúziou, sklovinou (lepidlom) a kvapkajúcim lepidlom (tvarovanie kvapiek, mikroinjekcia).

4. tvrdosť Opis: Jednotka tvrdosti PVC je P (vyjadrená ako obsah zmäkčovadla), TPE, tvrdosť jednotky TPR je A (merané údajmi z testeru tvrdosti A). Existuje približný prepočítavací vzťah medzi P a A, čo sú dve tvrdosti.

5. odolnosť pri nízkej teplote: TPE, TPR v porovnaní s PVC, má lepšiu odolnosť voči nízkej teplote, to znamená TPE, TPR pri nízkej teplote -40 -40 konštantnej tvrdosti, PVC pri teplote -10 bude ťažké.