Vlastnosti výrobkov hračiek TPR

- Jun 20, 2018-

TPU čínske meno: termoplastický polyuretán. Termoplastický TPU elastomér je vyrobený z polyolu a 1,4 GB obsahujúceho funkčnú skupinu NCO a OH, ktorá je zmiešaná s funkčnou skupinou obsahujúcou OH. Hra TPR je podporovaná. Vzhľadom na dobrú elasticitu, dobrú fyzickú vlastnosť a všetky druhy mechanickej pevnosti sú hračky Chizhou široko používané, takže sa široko používa pri spracovateľských metódach ako je vyhadzovanie, zadržanie, kalandrovanie a roztoková živica. Plastové materiály bežne používané v priemysle spracovania lepidla pozostávajú z výrobkov, ktoré pokrývajú rozsah priemyselnej aplikácie a potreby obživy ľudí.